دیزاین شهری

دیزاین شهری

دیزاین شهری یا همان طراحی شهری، به المان های متفاوتی بستگی دارد. اگر دیزاین شهری را یک نقاشی در نظر بگیرید، برای جان بخشیدن به یک اثر هنری نیاز به پاشیدن رنگ و نور و المان های زیبای طبیعت دارید.

حال شهری را در نظر بگیرید که با نیمکت های فرفورژه (نیمکت فلزی) با نقش و نگارهای فوق العاده زیبا زیر نور زرد رنگ چراغ های فرفورژه، طراحی و اجرا شده است. قدم زدن روی سنگ فرش های چنین خیابانی تا چه اندازه می تواند لذت بخش باشد.

از دیگر محصولات شرکت ثامن فرفورژه می توان به مبلمان شهری (نیمکت های فرفورژه، چراغ های پارکسطل زیاله فلزی و باربیکیو) اشاره کرد.

تلفیق هنر طراحی شهری با قطعات فرفورژه می تواند به ایچاد شهری زیبا و دلنشین کمک کند.

پروژه های انجام شده

پروژه نرده و درب فرفورژه الیزه اربیل عراق
پروژه درب کارخانه ثامن فرفورژه در شهر تهران (درب الیزه)
پروژه ساختمان داریوش در شهر تهران (درب الیزه)
پروژه درب فرفورژه الیزه (شماره 113)
پروژه درب فرفورژه الیزه در مشهد (شماره 140)
پروژه شرکت تجارت بین المللی ثابت در شهر مشهد (درب الیزه)
پروژه درب فرفورژه الیزه (شماره 127 )
پروژه آقای مهندس شهبازی در شهر تهران (درب الیزه)