تور مجازی کارخانه
ورود | ثبت نام

گزارش تخلف

در وجود مغایرت اطلاعات عاملیت ها در سراسرکشور نسبت به مجموعه شامل ( لیست قیمت محصصولات،کیفیت و …) می توانید به مجموعه گزارش تخلف کنید.
کارشناسان واحد امور نمایندگان در اسرع وقت پیگیری می کنند.
رسیدگی به درخواست شما مستلزم درج کاملِ اطلاعات و رعایت موارد زیر است:
نام و نام خانوادگی، نشانی کامل، شماره تماس.
موضوع و متن درخواست بایستی صریح و خوانا بوده و ذیل برگ درخواست امضا شود.
مدارک و مستندات مورد اشاره ضمیمه شود.

صفحه در حال بروزرسانی است