پروژه درب فرفورژه ای ترک اربیل عراق

توضیحات

پروژه درب فرفورژه ای ترک اربیل عراق،برگرفته از المان های زیبای طبیعت و نقش و طرح های زیبای باستانی می باشد.بیننده با توجه به درب ترک اربیل عراق بعضا به این نکته می اندیشد که خلق چنین اثری چگونه از بستر سرد فلز امکان پذیر است. تلفیق هنر کارشناسان طراحی شرکت ثامن فرفورژه و ترکیب قطعات فرفورژه منجر به ساخت و تولید نمونه کارهایی بی نظیر و مثال زدنی شده است. سازنده این پروژه بی نظیر مهندس کاک شهاب هستند که از سازندگان بنام عراق می باشند.

اگر به نمونه کارهای پروژه درب فرفورژه ای ترک اربیل عراق علاقمند هستید، مشاهده نمونه کار فرفورژه پروژه درب فرفورژه مشهد 249  و پروژه درب فرفورژه مشهد 248 نیز خالی از لطف نیست.

مشخصات
شهر محل اجرا اربیل عراق
سازنده مهندس کاک شهاب

نمونه کارهای دیگر درب فرفورژه ترک

پروژه درب فرفورژه ای ترک اربیل عراق،برگرفته از المان های زیبای طبیعت و نقش و طرح های زیبای باستانی می باشد.بیننده با توجه به درب ترک اربیل عراق بعضا به این نکته می اندیشد که خلق چنین اثری چگونه از بستر سرد فلز امکان پذیر است. تلفیق هنر کارشناسان طراحی شرکت ثامن فرفورژه و ترکیب قطعات فرفورژه منجر به ساخت و تولید نمونه کارهایی بی نظیر و مثال زدنی شده است.

اگر به نمونه کارهای پروژه درب فرفورژه ای ترک اربیل عراق علاقمند هستید، مشاهده نمونه کار فرفورژه پروژه درب فرفورژه مشهد 249  و پروژه درب فرفورژه مشهد 248 نیز خالی از لطف نیست.

طراحی شده با عشق توسط شرکت طراحی سایت کد ایران