تور مجازی کارخانه
ورود | ثبت نام

درب دولنگه ونفررو باکینگهام

مشخصات کد ارتفاع کنار (سانتیمتر) ارتفاع وسط (سانتیمتر) طول (سانتیمتر) وزن (کیلوگرم) کیلوگرم بر متر مربع
درب دو لنگه 3590 275 350 330 720 69.82
درب تک لنگه 3591 275 310 110 260 80.81
فنس 3592 150 220 185 207 60.48
ستون 3593 280 310 55x55 275 169.49
کد کالا: 3590-3591
قیمت هر کیلوگرم
945,000