تور مجازی کارخانه
ورود | ثبت نام

درب دولنگه ونفررو باکینگهام

مشخصاتکدارتفاع کنار (سانتیمتر)ارتفاع وسط (سانتیمتر)طول (سانتیمتر)وزن (کیلوگرم)کیلوگرم بر متر مربع
درب دو لنگه3590275350330720 69.82
درب تک لنگه3591275310110260 80.81
فنس3592150220185207 60.48
ستون359328031055x55275 169.49
    کد کالا: 3590-3591
    قیمت هر کیلوگرم
    1,268,000