تور مجازی کارخانه
ورود | ثبت نام

درب دولنگه و نفرو دایره مصور

مشخصات کد ارتفاع کنار (سانتیمتر) ارتفاع وسط (سانتیمتر) طول (سانتیمتر) وزن (کیلوگرم) کیلوگرم بر متر مربع
درب دولنگه 3433 220 285 330 570 68.41
درب تک لنگه 3434 220 260 110 190 71.97
فنس 3435 125 150 180 140 56.57
کد کالا: 3433-3434
قیمت هر کیلو: تماس بگیرید ریال
قیمت هر کیلوگرم