پروژه برج فلورا

این درب یکی از افتخارات شرکت ثامن می باشد که سلیقه منحصر به فرد ایرانی را به هنگام طراحی و ساخت در خود جای داده است که این موضوع را می توان در بعدها و برجستگی های جای جای این درب مشاهده نمود. همین ویژگی ها باعث شده اند که رتبه یک فروش محصولات ثامن را از سال 88 تا 95 به خود اختصاص دهد. با کمی دقت در میان کوچه پس کوچه های شهرمان متوجه خواهید شد که کمتر گوشه ای از آن را خواهیم یافت که این درب در آن وجود نداشته باشد.

  • سازنده: مهندس دانیال زاده
  • آرشیتکت: مهندس حسن زاده
  • آدرس: فرمانیه - کوهستان نهم