پروژه رویال پارادایس

دروازه طلایی کاخ ورسای در سال 2008 بازسازی شد. این دروازه توسط مردم عادی در زمان انقلاب فرانسه نابود شده بود. بازسازی این دروازه 80 متری که با 100,000 برگ طلا پوشیده شده است با کمک اسپانسرهای خصوصی انجام شده است.

  • سازنده: مجتبی بیات
  • آرشیتکت: موسی پناه
  • آدرس: فرمانیه، خیابان آبکوه