پروژه مبشر

درب ارغوان از جمله درب هایی می باشد که برای اولین بار صنعت CNC را وارد مجموعه صنعتی ثامن نمود. هنر آهنگری با جمع آوری مجموعه CNC، چهارپهلو، تسمه، چدن، پیم های فلزی، میلگرد و سایر متریال صنعتی به این درب ابهت خاصی داده است.

  • سازنده: مهندس میری
  • آرشیتکت: مهندس رحیم تبار
  • آدرس: شریعتی - پل رومی - خیابان شریفی منش - کوچه مبشر