تور مجازی کارخانه
ورود | ثبت نام

پروژه ورسایلز

دروازه طلایی کاخ ورسای در سال دوهزارو هشت بازسازی شد.
این دروازه توسط مردم عادی در زمان انقلاب فرانسه نابود شده بود. بازسازی این دروازه هشتاد متری که با صدهزار برگ طلا پوشیده شده است با کمک اسپانسرهای خصوصی انجام شده است.

  • سازنده: مهندس احمدخادمی
  • آرشیتکت: مهندس علی موسی پناه
  • آدرس: تهران_خیابان پاسداران_خیابان دولت_خیابان دیباجی.