Виртуальный тур
Войти | регистр

3582 – Champs Elysee

شانزلیزه خیابانی عیان نشین و از معابر اصلی شهر پاریس است. فرانسوی ها شانزلیزه را زیباترین خیابان جهان می نامند. مجموعه ثامن فرفورژه مدل درب شانزلیزه را از عمارتی با شکوه در همین خیابان انتخاب کرده است.درب های اصیل در فرانسه بسیار بلند قد ساخته می شوند اما به دلیل محدودیت های منطقه ای، ثامن فرفورژه ارتفاع این مدل درب را به ارتفاع استاندارد رسانده و طرحی شایسته روانه بازار کرده است. شانزلیزه همانند یک بوستان تزیین شده است . از عناصری همچون برگ ها، گل ها و پیچ و تاب های بسیار بهره جسته است.کلاف درب شانزلیزه کاملا متفاوت نسبت به سایر مدل ها طراحی شده است.
قوس های بزرگ در کلاف درب سختی اهن را در هم شکسته است و تاج با شکوه آن عظمتی دو چندان به درب بحشیده است. از نظر تراکم درب شانزلیزه در رده متوسط قرار می گیرد اما به دلیل المان های حجیم و بزرگ، شوکوهمند و پرکار به چشم می آید.

 

Код продукта: