Virtual tour
Login | Register

Brelian Project

در ساخت درب برلیان از مواد مصرفی گوناگونی استفاده شده است. این مواد جدا از ساختار اصلی درب به زیبایی و تکمیل شدن پیچ و خم های با ظرافت آن کمک شایانی کرده است. تلفیق چدن ها و میلگردهای آهنی، سبک معماری این درب را در گروه درب های پرکار و پیچیده قرار داده است. اینگونه درب ها بدون بهره مندی مناسب از هنر چلنگری و استفاده صحیح از قوانین فرفورژه حاصل نمی شوند. با توجه به نوع فرریم استفاده شده در درب برلیان، فضاهای لابی و سرپوشیده مناسب ترین گزینه جهت نصب آن به شمار می روند. ثامن فرفورژه همچنان با ترکیب عناصر و موجودات زیبای طبیعت در محصولات خود زندگی و طراوت را حفظ کرده است.

  • Manufacturer: آقای داستانی
  • Architect: مجموعه ثامن فرفورژه
  • Address: مشهد